TEMPUS project:
Strengthening Higher Education for Social Policy making and Social Services delivery

Od 15. do 19. septembra 2014. godine, na Institutu za obrazovanje Univerziteta u Londonu, održava se obuka za izradu kurikuluma i ocenjivanje, namenjena predstavnicima tri univerziteta iz Srbije (Niš, Beograd i Novi Sad) koji učestvuju na ovom TEMPUS projektu. Univerzitet u Nišu će na ovoj obuci predstavljati deset nastavnika Filozofskog fakulteta, sa Departmana za sociologiju, psihologiju i pedagogiju.

Tokom obuke, predstavnici naših univerziteta će imati prilike da upoznaju proces razvijanja studijskih programa na ovom Univerzitetu. Učesnicima obuke će biti predstavljeni i studijski programi iz oblasti socijalnog rada koji se realizuju na Institutu za obrazovanje Univerziteta u Londonu. Deo obuke biće posvećen i ocenjivanju u skladu sa kompetencijama koje studenti budućih studijskih programa treba da steknu. Projektom je planirano razvijanje novih, kao i inoviranje postojećih studijskih programa iz ove oblasti na pomenuta tri univerziteta u Srbiji, pa se očekuje da će učesnici obuke stečena znanja primeniti na uobličavanje i unapredjivanje studijskih programa iz oblasti socijalne zaštite, socijalne politike i socijalne pedagogije na različitim nivoima studija.

Preuzmite Study Visit Programme - Institute of Education, September 2014 (pdf, 167KB)