TEMPUS projekat:
Jačanje visokog obrazovanja u oblasti socijalne politike i socijalne zaštite

News

Press konferencija održana u Medija centru u Nišu izazvala je interesovanje novinara za produkte TEMPUS projekta SHESPSS, pre svega za kreirane programe na osnovnim i master studijama koji se već izvode na Filozofskom fakultetu u Nišu ili su u procesu akreditacije: Socijalna politika i socij...

Opširnije...

Projekat ce biti predstavljen na press konferenciji u Medija centru Nis u utorak, 21. 6. 2016. u 12h. Pored osnovnih informacija o projektu, aktivnostima i ciljevima, predstavnicima medija bice predstavljeni programi kreirani u okviru projekta Socijalna politika i socijalni rad / Osnovne akademske...

Opširnije...

Povodom Svetskog dana socijalnog rada na sajtu Evropske asocijacije škola za socijalni rad (EASSW), postavljeni je engleski prevod Opštih standarda i kompetencija za obrazovanje socijalnih radnika. Ove standarde je u okviru TEMPUS SHEPSSIS projekta razvio tim Univerziteta u Beogradu, Fakulteta po...

Opširnije...