TEMPUS projekat:
Jačanje visokog obrazovanja u oblasti socijalne politike i socijalne zaštite

News

radionica_fpn_27112014_1Na Fakultetu političkih nauka u Beogradu održana je radionica "Pitanja standarda, kvalifikacija i mobilnosti" u okviru TEMPUS projekta Strengthening Higher Education for Social Policy making and Social Services delivery. Učesnike je pozdravio dekan Fakulteta političkih nauka prof.dr Ilija Vujač...

Opširnije...

nis 08102014 1U Novom Sadu je 10. i 11. novembra 2014. godine održana radionica posvećena kreiranju kurikuluma master studija iz oblasti socijalnog rada, socijalne pedagogije i sociologije u socijalnoj zaštiti. U radu su učestvovali predstavnici tri univerziteta iz Srbije (Niš, Beograd i Novi Sad) i...

Opširnije...

U Beogradu će od 27. do 29. novembra 2014. godine biti održana radionica posvećena standardima kvalifikacija, kompetencijama svršenih studenata i ishodima studijskih programa iz oblasti socijalnog rada i socijalne politike, kao i mobilnosti studenata. Osnovu za analizu ovih pitanja predstavlja m...

Opširnije...