TEMPUS projekat:
Jačanje visokog obrazovanja u oblasti socijalne politike i socijalne zaštite

News

catania_02032015_1U okviru realizacije aktivnosti na TEMPUS projektu SHESPSS sproveden je put članova tima u Kataniju, Italija, u studijsku posetu partnerskom univerzitetu. Predmet ove razmene znanja jesu seminari na sledeće teme: 1. Socijalna politika – obrazovni profili, standardi kvalifikacija i klasifikacij...

Opširnije...

Na Univerzitetu u Nišu, u Velikoj sali Rektorata, 26. i 27. marta 2015. godine, sa početkom u 14.00 sati, će se održati Konferencija Obrazovanje u oblasti socijalnog rada i socijalne politike za XXI vek. Cilj ove Konferencije je upoznavanje naučne i stručne javnosti sa rezultatima istraživanj...

Opširnije...

U okviru realizacije aktivnosti na TEMPUS projektu SHESPSS planiran je put članova tima u Kataniju, Italija,u studijsku posetu partnerskom univerzitetu. Predmet ove razmene znanja jesu seminari na temu:1.    Socijalna politika – obrazovni profili, standardi kvalifikacija i klasifik...

Opširnije...