TEMPUS projekat:
Jačanje visokog obrazovanja u oblasti socijalne politike i socijalne zaštite

News

novi_sad_1Promocija zbornika "Istraživanja u oblasti socijalnog rada, socijalne zaštite i socijane politike" održana je 1. 12 2015. na Filozofskom fakutetu u Novom Sadu pred prepunom salom. Na promociji je govorila koordinatorka projekta prof. dr Jelisaveta Todorović sa Univerziteta u Nišu koja je objavl...

Opširnije...

Za više informacija posetite: http://www.ff.uns.ac.rs/fakultet/medjunarodna_saradnja/tempus/SHESPSS/shespss_projekat.html...

Opširnije...

"Fakultet političkih nauka ima dugu praksu obrazovanja socialnih radnika u Srbiji. Međutim, teorija nije dovoljna ako se ne poveže na adekvatan način sa praktičnim iskustvom", ovim rečima je prof. dr Đorđe Pavićević otvorio konferenciju na temu "Standardi i kompetencije u obrazovanju socij...

Opširnije...