TEMPUS projekat:
Jačanje visokog obrazovanja u oblasti socijalne politike i socijalne zaštite

Na sastanku održanom 30. novembra u Palati Srbija partnerske organizacije su u okviru aktivnosti na TEMPUS projektu SHESPSS radile na usaglašavanju sledećih projektnih rezultata:

  1. Standardi kvalifikacija za osnovne studije socijalne politike i socijalnog rada
  2. Standardi kvalifikacija za obrazovne profile na master nivou studija: sociolog u socijalnoj zaštiti, socijalni pedagog i socijalni radnik,
  3. Područja rada novih obrazovnih profila

Nakon interaktivnog i plodonosnog rada partneri su se složili da su učinjeni pomaci u pravcu konsenzusa o temama sastanka, ali da je potrebno dodatno raditi na usaglašavanu pojedinih elemenata standarda kvalifikacija za pomenuta zanimanja na različitim nivoima studija.

standardi_kvalifikacija_30112016_1
standardi_kvalifikacija_30112016_2

Na sastanku članova tima  Univerziteta u Nišu održanom 9.3. 2017. godine prihvaćena je finalna verzija standarda za socijalni rad i socijalnu politiku - osnovne studije, koja je nakon radnog sastanka održanog 30.11.2016. prošla više faza usaglašavanja.

Usvojene dokumente možete pronaći u okviru WP1 kategorije dokumenata - Standardi kvalifikacija u oblasti socijalne politike i socijalnog rada.

Pogledajte fotografije sa satanka.