TEMPUS projekat:
Jačanje visokog obrazovanja u oblasti socijalne politike i socijalne zaštite

Na Fakultetu političkih nauka u Beogradu 24. Marta 2017. godine održana je Završna konferencija TEMPUS projekta SHESPSS „Jačanje visokog obrazovanja za razvoj socijalne politike  una¬pređenje pružanja socijalnih usluga“.

Na Završnoj konferenciji predstavljeni su rezultati projekta koji su ostvareni u protekle tri godine. Skup je bio namenjen akademskoj zajednici, stručnim radnicima u sistemu socijalne zaštite, kao i zaposlenima u institucijama i organizacijama koje se bave kreiranjem socijalne politike i pružanjem socijalnih usluga u svrhu pormocije i prezentacije rezultata projekta.

shespss_belgrade_conference_2017_1

shespss_belgrade_conference_2017_2


Najvazniji predstavljeni rezultati ostvareni ovim programom jesu novootvoreni programi u oblasti socijalne politike i socijalnog rada na univerzitetima u Nisu i Novom Sadu, kao i inovirani programi na Univerzitetu u Beogradu, ali ne i jedini. Istaknuti su i pomaci u publikovanju sadrzaja potrebnih za uspesno izvodjenje nastave, rad na pravilima mobilnosti studenata, kao i rad na standardima kvalifikacija u oblasti.

shespss_belgrade_conference_2017_3


Na skupu je osim domaćih i inostranih partnera učestvovalo više do 90 učesnika. Završna konferencija projekta je registrovana u Komori socijalne zaštite Srbije kao međunarodni stručni skup, koji se boduje za sticanje licence za obavljanje stručnih poslova u socijalnoj zaštiti.

Na konferenciji su govorili predstavnici svih partnerskih institucija predstavljajuci pojedina postignuca, ali i nacin i proces dolazenja do rezultata na ovom projektu.

Za sve ostale detalje preuzmite Agendu završne konferencije.