TEMPUS projekat:
Jačanje visokog obrazovanja u oblasti socijalne politike i socijalne zaštite

Projekat ce biti predstavljen na press konferenciji u Medija centru Nis u utorak, 21. 6. 2016. u 12h.

Pored osnovnih informacija o projektu, aktivnostima i ciljevima, predstavnicima medija bice predstavljeni programi kreirani u okviru projekta


Socijalna politika i socijalni rad / Osnovne akademske studije/ u procesu akreditacije
Socijalni rad / Master akademske studije/ u procesu akreditacije
Socijalna pedagogija / Master akademske studije pedagogije/ akreditovan program

Govore

Prof. dr Jelisaveta Todorovic
Prof. dr Gorana Djoric
Prof. dr Danijela Gavrilovic