TEMPUS projekat:
Jačanje visokog obrazovanja u oblasti socijalne politike i socijalne zaštite

16. marta 2016. godine u 15.00h biće održana monitoring poseta projektu SHESPSS na Univerzitetu u Novom Sadu u centralnoj zgradi rektorata Univerziteta u Novom Sadu, sala za sednice, 1. sprat

Zajedno sa predstavnikom EACEA gđom Djiordanom Bruna, biće i predstavnici Nacionalne Erasmus + kancelarije.

Cilj posete je da se članovi monitoring tima upoznaju sa do sada realizovanim aktivnostima, kao i sa problemima koji su eventualno nastali u operativnom i / ili finansijskom poslovanju na projektu kako bi se isti razrešili.