TEMPUS projekat:
Jačanje visokog obrazovanja u oblasti socijalne politike i socijalne zaštite

Nakon formulisanja predloga evaluacionog materijala od strane Univerziteta u Novom Sada, te konsultacija na prethodnom sastanku i u međusobnim kontaktima partnera na projektu, održan je trening budućih evaluatora, predstavnika timova sa univerziteta u Nišu, Beogradu i Novom Sadu 11. 1. 2016. u prostorijama Dekanata novosadskog univerziteta.

evaluacija_pilot_programa_11012016_1
evaluacija_pilot_programa_11012016_2
evaluacija_pilot_programa_11012016_3


Bila je ovo još jedna prilika da se usaglase mišljenja o konacnoj formi protokola za sprovođenje ankete, intervjua i fokus grupnih intervjua u cilju evaluacije kurseva i programa koji su kreirani u okviru TEMPUS projekta SHESPSS i pilotiraju se na ovim univerzitetima. Ispitanici dolaze iz redova studenata i nastavnika.

evaluacija_pilot_programa_11012016_4
evaluacija_pilot_programa_11012016_5


Preuzmite konačne forme evaluacionih materijala.