TEMPUS projekat:
Jačanje visokog obrazovanja u oblasti socijalne politike i socijalne zaštite

Povodom Svetskog dana socijalnog rada na sajtu Evropske asocijacije škola za socijalni rad (EASSW), postavljeni je engleski prevod Opštih standarda i kompetencija za obrazovanje socijalnih radnika.

Ove standarde je u okviru TEMPUS SHEPSSIS projekta razvio tim Univerziteta u Beogradu, Fakulteta političkih nauka, Smera za socijalnu politiku i socijalni rad, u saradnji sa domaćim partnerima a to su: Univerzitet u Nisu, Filozofski fakultet,  Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Republicki zavod za socijalnu zastitu, Centar za nezavisni zivot osoba sa invaliditetom, Asocijacija centara za socijalni rad  Udruzenje strucnih radnika socijalne zastite Srbije i inostranim partnerima na projektu: University College Zealand, Institute of Education, University College  London i University of Catania.

Više informacija možete videti ovde:

http://www.eassw.org/news/article-199/en/general-standards-and-competencies-for-the-education-of-social-workers-in-serbia.html