TEMPUS projekat:
Jačanje visokog obrazovanja u oblasti socijalne politike i socijalne zaštite

"Fakultet političkih nauka ima dugu praksu obrazovanja socialnih radnika u Srbiji. Međutim, teorija nije dovoljna ako se ne poveže na adekvatan način sa praktičnim iskustvom", ovim rečima je prof. dr Đorđe Pavićević otvorio konferenciju na temu "Standardi i kompetencije u obrazovanju socijalnih radnika" na Fakultetu političkih nauka. On je istakako da, iako je to retka praksa, neophodno uvesti evropske standarde i primeniti ih na adektvatan način i dodao da je ovo okupljanje dobar podsticaj za reformaciju našeg programa i što bolje obavljanje posla vezanog za ovu struku.

"Da li tama može da proiziđe iz tame? Želim da vašem institucije donesu svetlost u zemlju Srbiju" , rekao je Laslo Čikoš, državni sekretar ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.
Prof. dr Jelisaveta Todorović sa Univerziteta u Nišu istakla je da su optimalni rezultati socijalnog rada cilj projekta "Jačanje visokog obrazovanja u oblasti socijalne politike i socijalnog rada".

"Saradnja sa evropskim fakultetima i univerzitetima je ključna kako bi se standardi u Srbiji u oblasti socijalnog rada približili evropskom nivou. Takođe, neophodno je otvaranje novih studijskih programa u ovoj oblasti  na našim univerzitetima", ukazala je Todorović. Ona je izjavila da se nada da će zahvaljujući saradnji, kompromisima i partnerstvu ovi ciljevi biti postignuti za tri godine.

"Za 60 godina još uvek ne postoji dogovor šta je socijalni rad. Ako ovde ne može biti postignut dogovor, ne može se očekivati ni tačno definisanje onoga što bi socijalni radnik trebalo da radi", predočila je prof. dr Nevenka Žegarac. Ona je dodala da je neophodno između socijalni radnika i oni koji to nisu i usaglasila se sa prof. dr Todorović da je saradnja sa drugim univerzitetima od velikog značaja. "Fakultet političkih nauka može da se pohvali time da je jedan od retkih koji neguje različitosti, da je ravnopravan prema manjinama i da pruža šansu, podršku i uslove osobama sa invaliditetom i nadam se da će se to u budućnosti podići na viši nivo", zaključila je Žegarac.

Konferenciju je kao moderator vodila Srbijanka Đorđević iz Komore socijalne zaštite.

Saznajte više o ovom događaju na sajtu Fakulteta političkih nauka.