TEMPUS projekat:
Jačanje visokog obrazovanja u oblasti socijalne politike i socijalne zaštite

Na Univerzitetu u Nišu, u Velikoj sali Rektorata, 26. i 27. marta 2015. godine, sa početkom u 14.00 sati, će se održati Konferencija Obrazovanje u oblasti socijalnog rada i socijalne politike za XXI vek. Cilj ove Konferencije je upoznavanje naučne i stručne javnosti sa rezultatima istraživanja izvedenog u okviru TEMPUS SHESPSS projekta Jačanje visokog obrazovanja za kreiranje socijalne politike i pružanje socijalnih usluga (Strengthening Higher Education for Social Policy making and Social Services delivery).

Preuzmite Agendu konferencije.